ICBS Sp. z o.o.

Rok założenia 1995

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy, KRS 0000138851
REGON 250484790
NIP 622-10-07-529
Kapitał zakładowy 51 000 zł

nr konta 51 1090 1173 0000 0000 1700 5964

  • PL-63-500 Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 7

Formularz kontaktowy